ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อแผ่นฟิลเตอร์สำหรับการตรวจวัดปริมาณการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131 ในอากาศ จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแผ่นฟิลเตอร์สำหรับการตรวจวัดปริมาณการฟุ้งกระจายของไอโอดีน ๑๓๑ ในอากาศ_0001

Skip to content