เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน ๑ สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content