เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงทางเดินและที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content