บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสีระหว่างประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗)

  • บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสีระหว่างประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗)
Skip to content