ไม่มีหมวดหมู่

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสีระหว่างประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗)

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและควา […]

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสีระหว่างประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗) Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดชลบุรี รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดชลบุรี รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content