ไม่มีหมวดหมู่

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดนครนายก Read More »

รับฟังความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ร่างประกาศส

รับฟังความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. …. Read More »

รับฟังความเห็นร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

  ขอเชิญแสดงความเห็นร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อส

รับฟังความเห็นร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. …. Read More »

Verification of 137Cs determination in seawater using Cu-hexacyanaferrates filters.Visetpotjanakit, S. and Khrautongkieo, C. 2017. 18th International Congress of Metrology (CIM 2017). 19-21 September 2017

Verification of 137Cs determination in seawater using Cu-hexacyanaferrates filters.Visetpotjanakit, S. and Khrautongkieo, C. 2017. 18th International Congress of Metrology (CIM 2017). 19-21 September 2017 Read More »

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสีระหว่างประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗)

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและควา

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสีระหว่างประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗) Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดชลบุรี รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดชลบุรี รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content