Author name: raksina raksawongsa

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 3 / 2567 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2567)

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 3 / 2567 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2567) Read More »

รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567

รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567 Read More »

รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2567

รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2567 Read More »

จดหมายข่าว ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

จดหมายข่าว ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 Read More »

จดหมายข่าว ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคใต้ ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 

จดหมายข่าว ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคใต้ ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  Read More »

จดหมายข่าว ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

จดหมายข่าว ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567  Read More »

จดหมายข่าว ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 

จดหมายข่าว ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  Read More »

รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2567

รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2567 Read More »

Skip to content