ข่าวประกาศ

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 2/2567 (มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม) 

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 2/2567 (มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม)  Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผงวงจรที่ 2 Invertor ลิฟต์โดยสารอาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผงวงจรที่ 2 Invertor ลิฟต์โดยสารอาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 1 / 2567 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2566)

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 1 / 2567 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2566) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ Read More »

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 4 / 2566

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 4 / 2566 Read More »

กําหนดการเปิดรับสมัครและกําหนดการจัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคําขอ ต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กําหนดการเปิดรับสมัครและกําหนดการจัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคําขอ ต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ….

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. …. Read More »

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 2 / 2566

แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่างๆ ไตรมาสที่ 2 / 2566 Read More »

Skip to content