Author name: webmaster

ฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี

ฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี

การใช้งานพื้นฐาน บทความเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นระบบนับ

ฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ปส. เข้าร่วมประชุม “67th REGULATORY OF THE IAEA GENERAL CONFERENCE SENIOR SAFETY AND SECURITY REGULATOR’S MEETING”

 วันที่ 28 กันยายน 2566 เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสัน

ปส. เข้าร่วมประชุม “67th REGULATORY OF THE IAEA GENERAL CONFERENCE SENIOR SAFETY AND SECURITY REGULATOR’S MEETING” Read More »

ปส. เข้าร่วมการฉลองครบรอบ 20 ปี ของเครือข่ายด้านการศึกษานิวเคลียร์เทคโนโลยีของเอเชีย

วันที่ 27 กันยายน 2566 เลขาธิการ ปส. (นายเพิ่มสุข สัจจา

ปส. เข้าร่วมการฉลองครบรอบ 20 ปี ของเครือข่ายด้านการศึกษานิวเคลียร์เทคโนโลยีของเอเชีย Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน Read More »

กําหนดการเปิดรับสมัครและกําหนดการจัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคําขอ ต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กําหนดการเปิดรับ

กําหนดการเปิดรับสมัครและกําหนดการจัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคําขอ ต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 7/2566 วันที่อบรม 6 กันยายน 2566

เอกสารประกอบการฝึกอบรม รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบร

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 7/2566 วันที่อบรม 6 กันยายน 2566 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 6/2566 วันที่อบรม 16 สิงหาคม 2566

เอกสารประกอบการฝึกอบรม รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบร

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 6/2566 วันที่อบรม 16 สิงหาคม 2566 Read More »

Skip to content