การตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

งานตรวจสอบ (กตส.)

ฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี

ฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี

การใช้งานพื้นฐาน บทความเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นระบบนับ […]

ฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี Read More »

สรุปการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยด้วยตนเองสำหรับสถานประกอบการทางรังสี (Self Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

สรุปการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยด้วยตนเองสำหรับสถานประกอบการทางรังสี (Self Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 Read More »

งานตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคง

งานตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย Read More »

งานตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม

การตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหก

งานตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม Read More »

Skip to content