Author name: ชลธิชา ชูตระกูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 400 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 400 ลิขสิทธิ์_ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 400 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อแผ่นรองรับการเคลือบวัสดุชนิดซิลิกอนความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแผ่นรองรับการเคลือบวัสดุชนิดซิลิกอนความบริสุทธิ์สูง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อแผ่นรองรับการเคลือบวัสดุชนิดซิลิกอนความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง บก.06_0001

ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องสังฆทาน สำหรับพระสงฆ์ 9 รูป จำนวน 1 รายการ

ซื้อเครื่องสังฆทาน สำหรับพระสงฆ์ 9 รูป จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องสังฆทาน สำหรับพระสงฆ์ 9 รูป จำนวน 1 รายการ Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลแห่งชาติด้านนิวไคลด์กัมมันตรังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลแห่งชาติด้านนิวไคลด์กัมมันตรังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content