ปส. ประชุมหารือร่วมกับ รร.มอ.วิทยานุสรณ์ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมงาน มอ.ว. 2024

           ปส. เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะฯ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงาน มอ.ว. 2024 เปิดศักราชกับการศึกษายุคใหม่ “ก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 มอ.ว. : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 3rd decade of PSU WIT : Moving towards Education for Sustainable Development ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียน รวมทั้งร่วมหารือการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจและความร่วมมือด้านโครงงานวิจัยและพัฒนาในด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทางวิชาการร่วมกัน

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content