ปส. เตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล ปลายปี 2567

        วันที่ 29 มกราคม 2567 ปส. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินกรอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมไปถึงวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล (Preparatory Meeting International Nuclear Security Adviser Service (INSServ) Mission in Thailand) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานและร่วมกันกำหนดข้อตกลงโดยรายละเอียดและหัวข้อมุ่งเน้นในการประเมิน INSServ Mission ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมในอนาคตมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบการพัฒนาศักยภาพประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนอกเหนือการกำกับดูแล โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และประเทศบราซิล ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน INSServ Mission ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง, กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม, ท่าเรือแหลมฉบัง และ ปส.

นอกจากนี้ INSServ Mission ยังเป็นขั้นตอนสำคัญที่กําหนดไว้ใน IAEA Services Series No. 39 INSServ Guidelines อันจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีสากลด้านการมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content