ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

Skip to content