คณะครู-อาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม รร.วิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชม ปส.

        ในวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567) ปส. ให้การต้อนรับคณะครู-อาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 70 คน นำโดย พันเอกศรายุทธ บุญจือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (NuREAC) พร้อมรับฟังการบรรยาย โดยทีมวิทยากรในเรื่องการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสี และประสบการณ์ต่อไป

ทั้งนี้ หากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม ปส. สามารถติดต่อได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content