เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 งาน

Skip to content