ปส. สัญจร มอบความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการความรู้ในกิจกรรม SKN Plaza case festival ซึ่งเป็นนิทรรศการวิชาการที่ให้ความรู้กับนักเรียน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในเบื้องต้น และบทบาทหน้าที่ของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content