ปส. เตรียมความพร้อมจัดประชุมเครือข่าย APSN ครั้งที่ 15

         ในวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์ความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Safeguards Network (APSN)) อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเครือข่าย APSN ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ ระดับภูมิภาค จาก 14 ประเทศเข้าร่วม การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนานาชาติ ในการประสานงานในด้านอื่น ๆ ระหว่างประเทศในอนาคตอีกด้วย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content