ปส. ร่วมกับ ม.สวนดุสิต พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี

             ในวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะฯ เพื่อหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี และแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมกันนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC) ของ ปส. อีกด้วย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content