คณะอาจารย์และนิสิต ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เข้าเยี่ยมชม ปส.

          ในวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) ปส. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออน ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ พร้อมทั้งถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้องไปสู่ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานด้านการแพทย์ การวิจัย อุตสาหกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ หากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม ปส. สามารถติดต่อได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

(ปส. ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการได้เฉพาะวันจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content