ปส. ซ้อมหนีไฟ จำลองสถานการณ์เหมือนจริง ฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้

         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การซ้อมอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้ทราบถึงแนวทางในการป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง หลักการดับเพลิงขั้นต้น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร มาให้คำแนะนำในรายละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งการซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้เน้นความสมจริง โดยมีการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้บริเวณอาคาร 1 ปส. โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ “การซ้อมอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content