ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของหอยแครงบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม

Skip to content