ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

Skip to content