เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างขนย้ายตู้ดูดควัน (Fume Hood) พร้อมซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขนย้ายตู้ดูดควัน (Fume Hood) พร้อมซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน

Skip to content