เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออิพอกซี่ (EPOXY) สำหรับประกอบส่วนวัดอุณหภูมิ จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content