เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน – 131 (I-131) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน – 131 (I-131) จำนวน 1 รายการ

Skip to content