เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อกล่องพลาสติกมีล้อทดแทนกล่องเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content