ปส. ร่วมกับสมาคมนิวเคลียร์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยงานด้านนิวเคลียร์จากประเทศจีน เพื่อบูรณาการความร่วมมือเชิงวิชาการ ไทย-จีน ในอนาคต

           ในวันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2567) นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงงาน ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับผู้แทนจากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก China National Nuclear Corporation Overseas Ltd. (CNOS) และ China National Nuclear Corporation (CNNC) ณ ห้องประชุมแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. ในโอกาสเยือนไทย เพื่อร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางนิวเคลียร์ระหว่างไทย – จีน ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางนิวเคลียร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ พร้อมทั้งแนวทางและโอกาสในการบูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันในอนาคต

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content