ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในพื้นที่ชุมชน ☢️ วันที่ 24 มีนาคม 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในพื้นที่ชุมชน☢️ วันที่ 24 มีนาคม 2566
.
พบว่า ค่าระดับปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับปริมาณรังสีในธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ” ปกติ ” ✅️✅️
.
📍 จังหวัดปราจีนบุรี
📅 ตรวจวัดวันที่ 24 มีนาคม 2566

Skip to content