การดำเนินงานในปัจจุบันของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี Cs -137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี  (27 มีนาคม 2566)

Skip to content