เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างก่อสร้างจ้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการเคมีรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content