สธ. และ อว. โดย ปส. ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานเตรียมความพร้อมและตอบสนองทางการแพทย์ต่อภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2567

             ในวันนี้ (7 มีนาคม 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมและตอบสนองทางการแพทย์ต่อภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC 1) อาคาร 7 ขั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมฯ (ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองปลัด สธ.) เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองทางการแพทย์ต่อภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571) และประเด็นหัวข้อในการจัดทำแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและตอบสนองทางการแพทย์ต่อภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีและกลุ่มวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งโครงการ IAEA Technical cooperation project (TC project) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ MOU โครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองทางการแพทย์ต่อภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (Medical Preparedness and Response for Radiological and Nuclear Emergency) เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
 

โดยคณะทำงานดังกล่าวมีภารกิจในการรับมือกับสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และการเตรียมความพร้อมในการวางแผนตอบโต้ รับมือ และซักซ้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content