ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ปส.แบบ Wildcard จำนวน 1 ใบรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศผู้ชนะ

Skip to content