เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างขนย้ายหัววัดรังสีแกมมา Nal พร้อมถ้ำตะกั่วกำบังรังสีทรงกระบอก และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content