เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวัดรังสีแบบเรืองแสงวาบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวัดรังสีแบบเรืองแสงวาบ จำนวน 1 งาน

Skip to content