ปส. – IAEA ติวเข้ม หน่วยงานความมั่นคงในเอเชีย 13 ประเทศ พัฒนาแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสีระดับชาติ

            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จับมือ IAEA เสริมศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงฯ ในทวีปเอเชีย 13 ประเทศ ยกระดับแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุขึ้นอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

             รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวหลังการเป็นประธานเปิดงานว่า ปส. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Development of National Radiation Emergency Plan (NREP) (Including Hazard Assessment) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมโมเวนพิค สยาม นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจากแต่ละประเทศในทวีปเอเชีย จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ปาเลา ศรีลังกา และไทย จำนวน 35 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency ; IAEA) ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้กับแผนฉุกเฉินฯ ในระดับชาติของประเทศตนเองให้มีความพร้อมในทุกมิติ พร้อมยกระดับการเฝ้าะวัง ตอบสนองเหตุฯ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งในการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อเหตุฯ นั้น หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชาติจำเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างรอบด้าน ซึ่ง IAEA ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงได้ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียโดยการร่วมมือกับ ปส. ในการจัดประชุมดังกล่าวขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 3104 – 3107

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content