เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content