ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพถังแก๊สรถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ญข-3291 และ ญข-4522 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

Skip to content