ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

Skip to content