ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายข้อความขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและใบรับแจ้ง และสติ๊กเกอร์ข้อความการให้บริการแก่ประชาชน ติดตั้ง ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

Skip to content