คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชมภารกิจและห้องปฏิบัติการฯ ของ ปส.

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชมภารกิจและห้องปฏิบัติการฯ ของ ปส.

          ในวันนี้ (29 เมษายน 2567) ปส. ให้การต้อนรับนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ฯ ได้แก่

  1. ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC)
  2. ห้องปฏิบัติการแกมมาสเปกโตรเมตรี
  3. ห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี

           โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ หากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม ปส. สามารถติดต่อได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

(อนึ่ง ปส. ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการได้เฉพาะวันจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content