ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 รายการ

Skip to content