เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานี เฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content