ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน_0001รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตการดำเนินงาน_0001

Skip to content