ลปส. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ร่วมหารือแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

             วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ในโอกาสที่มาฝึกอบรม“หลักสูตรระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ของ IAEA เรื่อง ระบบสารสนเทศของหน่วยงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (Asia and South Pacific Regional Training Course on the New Regulatory Authority Information System (RAIS+))” และร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลของ IAEA รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ร่วมกันในอนาคต

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content