ปส. โชว์ศักยภาพด้านมาตรวิทยาทางรังสี พร้อมเป็นศูนย์กลางในการวัดปริมาณรังสีของประเทศ

             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมจัดบูธแสดงความพร้อมในการวัดและการสอบเทียบด้านมาตรวิทยาทางรังสี ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันมาตรวิทยาโลกและในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้กรอบแนวคิด “เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน (We measure today for sustainable tomorrow)” โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกันนี้ยังให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ ปส. อีกด้วย

             ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีความร่วมมือในการ การพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยให้ ปส. เป็นตัวแทน (Designated Institute, DI) ในกิจกรรมด้านมาตรวิทยาสาขารังสีก่อไออนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และสามารถถ่ายทอดค่ามาตรฐานสู่ผู้ใช้งานภายในประเทศครอบคลุมทุกขอบข่ายการใช้งานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปส. โชว์ศักยภาพด้านมาตรวิทยาทางรังสี พร้อมเป็นศูนย์กลางในการวัดปริมาณรังสีของประเทศ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content