เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซหุ่งต้ม จำนวน 2 รายการ

Skip to content