ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเชื่อมระบบโทรศัพท์ระหว่างอาคารของ ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเชื่อมระบบโทรศัพท์ระหว่างอาคารของ ปส. จำนวน 1 งาน

Skip to content