ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ_0001

Skip to content