เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมหมายเลขทะเบียน ฆฎ 9134 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content