เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออุปกรณ์สำหรับจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องมือ (LSC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content